ZANIM POWIESZ AUREVOIR, DO??CZ DO NASZEJ
SPO?ECZNO?CI BOURJOIS