O nas

HISTORIA BOURJOIS

Bourjois zza kulis!? Chcesz dowiedzie? si? wi?cej? Zapoznaj si? z wyj?tkow? HISTORI? teatralnych pocz?tków naszej marki oraz WARTO?CIAMI, które kieruj? nami od roku 1863. Odkryj, w jaki sposób pomagali?my sklepowi LES FEMMES oraz poznaj INTRYGUJ?CE FAKTY na temat Bourjois i naszych produktów.?

O Nas

Nasza historia

IT ALL STARTED IN 1863
1863
WSZYSTKO ZACZ??O SI? W ROKU 1863

Nasze pierwsze dzie?a to kosmetyki z wosku w sztyfcie, w wielu kolorach oraz o zabawnych nazwach, takich jak Jealous czy Lovesick, stworzone specjalnie na potrzeby teatru przez ?wietnego kosmetologa, Josepha Alberta Ponsin.

Ró? DO POLICZKóW THE LITTLE ROUND POT BLUSHER
1863
Ró? DO POLICZKóW THE LITTLE ROUND POT BLUSHER

W tym samym roku marka Bourjois rozwin??a wyj?tkowy proces pieczenia sk?adaj?cy si? z nast?puj?cych czynno?ci: po??czenia niewielkiej ilo?ci pudru i wody, wymieszania ich, wlania masy do okr?g?ych foremek oraz w?o?enia do upieczenia do piekarnika.
W taki sposób powsta? pierwszy pastel, który sta? si? symbolem BOURJOIS.

OD TEATRALNYCH POCZ?TKóW DO WIELKIEJ POPULARNO?CI
1879
OD TEATRALNYCH POCZ?TKóW DO WIELKIEJ POPULARNO?CI

W roku 1879 gama kosmetyków Bourjois znacznie si? poszerzy?a. Wytworno?? oraz ró?norodno?? kosmetyków przynios?a sukces, który zacz?? wykracza? poza spo?eczno?? aktorsk?.

TWóRCA KOMPOZYCJI ZAPACHOWYCH BOURJOIS
1924 - 1928
TWóRCA KOMPOZYCJI ZAPACHOWYCH BOURJOIS, TWóRCA "MON PARFUM" W ROKU 1924 ORAZ "SOIR DE PARIS" W ROKU 1928

Bursztynowy, kwiatowy, ostry zapach "Soir de Paris", stworzony przez Ernesta Beaux, skry? si? w niebieskim flakonie, który ma obecnie ogromn? warto?? kolekcjonersk?. W Stanach Zjednoczonych, nazwa "Soir de Paris" zosta?a przet?umaczona jako "Evening in Paris" ("Wieczór w Pary?u") i sta?a si? bardzo popularna.

OD ROKU 1950
1950
OD ROKU 1950

Marka skupia si? na kosmetykach do makija?u i wci?? doskonali swoje produkty. Przyci?ga m?ode Klientki, które szukaj? innowacji, takich jak cienie do powiek Jolicils, lakiery do paznokci Faithful Red, wodoodporne maskary...

 szykowne produkty do makija?u
OBECNIE
Bourjois

Bourjois prowadzi sprzeda? w ponad 25 000 sklepów w 78 krajach. Marka wci?? oferuje szykowne produkty do makija?u, niezb?dne do uzyskania eleganckiego paryskiego looku.

BOURJOIS I LES FEMMES

BOURJOIS I LES FEMMES
OD BABETTE TO DZISIEJSZEJ PARY?ANKI

W roku 1924 marka Bourjois wywo?uje sensacj?, powo?uj?c do ?ycia wyimaginowan? muz?: Babette. Ta atrakcyjna, pi?kna, niezale?na Pary?anka uosabia joie de vivre i humor. Poprzez swoje ilustrowane przygody, Babette prowadzi kobiety przez sztuk? bycia pi?kn?. Zainspirowane jej postaci? Pary?anki ka?dego dnia odkrywaj? swoje pi?kno na nowo. Bourjois staje si? mark? Pary?anek oraz wszystkich innych kobiet, dla których pi?kno oznacza wolno?? i przyjemno??.

POPARCIE BOURJOIS DLA EMANCYPANCJI KOBIET

W latach 20. XX wieku, kiedy kobiety domaga?y si? niezale?no?ci, marka Bourjois wspiera?a je, propaguj?c nowy sposób nak?adania makija?u: nie tylko dla w?asnej przyjemno?ci, ale tak?e w celu podkre?lenia swojej osobowo?ci.

W roku 1936 marka Bourjois podj??a temat praw kobiet do g?osowania w jednej ze swoich kampanii. Kwestia ta by?a w tym czasie wci?? omawiania we francuskim parlamencie.

POPARCIE BOURJOIS DLA EMANCYPANCJI KOBIET

CZY WIESZ, ?E?