#CASUAL CHIC EDICE

Le?érní a elegantní Pa?í?anky si svym uvolněnym, ale v?dy rafinovanym projevem udělají z města vlastní h?i?tě, po kterém krá?í s elegancí sobě vlastní. ?istá magie!

TREND

TREND PROCHáZKA PODéL SEINY

Je lep?í zp?sob, jak si u?ít Pa?í?, ne? procházkou podél b?ehu Seiny? A je?tě lep?í p?i vychodu a západu slunce.?

@patlarget

BEAUTY TIPY

BEAUTY TIPY DEJTE SI KOMPLEXNí MASá?

V tradi?ní ?ínské medicíně se nefrit pou?ívá jako ochranny a zklidňující kámen. Pou?ijte ho k masá?i obli?eje: je to opravdu zázra?ny zp?sob relaxace a detoxu va?í pleti

@jaderollerfr

Pa?í?ské interview

Pa?í?ské interview Mezi ?ty?ma o?ima s Dimou

Pono? se do barevného, le?érně chic světa Dimy.?

Zjistěte víc
SLOVNíK

SLOVNíK L’éTé = LéTO

Sezóna sluncem políbené poko?ky.

INSPIRACE

INSPIRACE PLOVOUCí CENTRUM MěSTSKéHO UMěNí

Fluctuart je zbrusu nová plovoucí budova v blízkosti Pont des Invalides: 850 metr? ?tvere?nych městského umění, rozlo?eného do t?í pater, vítá ka?dého po cely rok a zdarma?

@fluctuart

MóDNí DETAIL

MóDNí DETAIL BEZ ?áTKU ANI RáNU

Hedvábny ?átek pozvedne vá? outfit, a? se chystáte kamkoli. Uva?te si ho klasicky kolem krku, nebo non?alantně do vlas?, nebo jako náramek ?i ozdobu ta?ky.... A nebo jako leto?ní trend - kolem pasu!?

@janecarr_official

ROZHOVOR S INFLUENCERKOU

ROZHOVOR S INFLUENCERKOU PA?í?ANKA, LE?éRNě CHIC A INFLUENCERKA

P?edstavujeme Oceáne, blogerku z The Blondie World.?

Zjistěte víc
Místa

Místa ROMANTIKA, TOUJOUR LA ROMANCE!

Pokud nav?tívíte SoPi (Ji?ní Pigalle v Pa?í?i), udělejte si ?as na náv?těvu Muzea Romantického ?ivota. Zatímco budete? vychutnávat ?erstvě vyma?kany fresh v p?ekrásné zahradě, nasdílejte trochu intimity mytického spisovatele George Sanda.

@beauteblogchic

Mantra

Mantra Rtěnka je posvátná

Rtěnek moc nemám… Za to mám nedostatek místa!

JíDLO

JíDLO BUBBLE TEA

?aj, mléko, mraky p?ísad a v?ní a samoz?ejmě skvěle chutnající ?erné tapiokové kuli?ky: to je v?e, co pot?ebuje? k Bubble Tea neboli Boba! Tato ?ínská specialita je jako vylet zpátky do dětství.

OBLE?ENí DNE

OBLE?ENí DNE BíLá, BíLá, KOMU BY SE NELíBILA

A? u? sofistikovany, glamour, sportovní nebo le?érní chic styl, to je ten moment, kdy celobíly outfit, elegantní a světly, je v létě must have.?

@anne_dressingideal

MAKRONKY

?IVOT V R??OVé MAKRONKY

Víte, co jsou tyto cukrově sladké zákusky, které vypadají stejně skvěle, jako chutnají? Jsou to makronky!