O nás

BOURJOIS P?íBěH

Vítejte v zákulisí! Chcete vědět víc? P?e?těte si unikátní P?íBěH na?í zna?ky, odhalte její divadelní p?vod a hodnoty, které s námi existují ji? od roku 1863 a objevte, jak podporujeme p?irozenou ?ENSKOU KRáSU a zjistěte více zajímavych informací o Bourjois a na?ich produktech.

ABOUT US

Ná? P?íBěH

V?E ZA?ALO V ROCE 1863
1863
V?E ZA?ALO V ROCE 1863

Prvními vyrobky byly voskové makeup ty?inky se spoustou barevnych odstín? a se zábavnymi jmény jako Jelaous nebo Lovesich, speciálně vytvo?ené pro divadlo Josephem-Albertem Ponsinem, skvělym kosmetologem.

THE LITTLE ROUND POT BLUSHER
1863
THE LITTLE ROUND POT BLUSHER

Ve stejném roce, Bourjois vyvinul specificky proces pe?ení: Byla to kombinace pe?livě odmě?eného mno?ství pudru a vody, jemně ho promíchaná a nalitá do kulatych forem, které se následně vlo?ily do trouby na pe?ení.
A tak se zrodil první Pastel, aby se stal symbolem BOURJOIS

OD DIVADLA K ?IROKé VE?EJNOSTI
1879
OD DIVADLA K ?IROKé VE?EJNOSTI

V roce 1879 se kosmetická paleta vyrobk? Bourjois rychle roz?í?ila; rafinovanost a rozmanitost make-upu p?inesla úspěch, ktery p?esahoval okruh herc? a here?ek.

BOURJOIS PERFUMER, VYTVO?IL "MON PARFUM" V roce 1924, "SOIR DE PARIS" V roce 1928
1924 - 1928
BOURJOIS PERFUMER, VYTVO?IL "MON PARFUM" V roce 1924, "SOIR DE PARIS" V roce 1928

Jantarová, květinová a ko?eněná v?ně ?Soir de Paris“, kterou navrhl Ernest Beaux, p?i?la v p?lno?ní modré láhvi, kterou dne?ní sběratelé velmi oceňují. Ve Spojenych státech zaznamenal "Soir de Paris" prodávany jako "Evening in Paris" fenomenální úspěch.

OD ROKU 1950
1950
OD ROKU 1950

Zna?ka se zamě?uje p?edev?ím na make-up a dále inovuje své produkty. Zamě?uje se p?edev?ím na mlad?í zákaznice, která snadněji podlehnou kouzlu inovativních produkt? jako : jolicils o?ní stíny, rtěnka Faithful red nebo voděodolná ?asenka …

NYNí
NYNí
BOURJOIS PRESENTLY

Bourjois je p?ítomena témě? 78 zemích a více ne? 25 000 prodejních místech na světě. I nadále nabízíme ?enám inovativní a hravé produkty, elegantní jako Pa?í? sama.

BOURJOIS A ?ENY

Z BABETTE K DNE?NíM PA?í?ANKáM
Z BABETTE K DNE?NíM PA?í?ANKáM

V roce 1924, Bourjois vytvo?í senzaci tím, ?e si p?edstaví imaginární múzu: Babette. Tento atraktivní, hezky, nezávisly Pa?í?an, dychá joie de vivre a humor. Prost?ednictvím svych ilustrovanych dobrodru?ství vede ?eny k umění byt krásná. Inspirované pa?í?ské ?eny ka?dy den objevují svou krásu daleko od diktát?. Bourjois vyniká jako zna?ka pa?í?skych ?en a v?ech, pro které se rymuje se svobodou a směsí s radostí.

BOURJOIS PODPORUJE ?ENSKOU EMANCIPACI

?Během t?icátych let, kdy ?eny po?adovaly nezávislost, poskytl Bourjois ?enám podporu, která jim poskytla novy zp?sob, jak aplikovat make-up: nejen pro osobní potě?ení, ale také pro potvrzení jejich osobnosti.

V roce 1936, Bourjois vyvolal právo ?en hlasovat p?es jeden z jeho kampaně zatímco nápad byl je?tě v diskuzi ve francouzském parlamentu. "

BOURJOIS PODPORUJE ?ENSKOU EMANCIPACI

VíTE ?E?